Sången skall väcka och samla oss, ena och leda oss, skänka oss stöd!

Finlands svenska manssångarförbund (FSM) är sammanslutningen som företräder finlandssvenska manskörer. Orden i rubriken kommer från vår lystringssång,”Sång ur vår själ”, och uttrycker egentligen allt vad manskörssång innebär för och ger sina utövare.

FSMs uppgift är att främja den finlandssvenska manskörssången och bevaka dess intressen. För att uppnå sitt huvudsakliga syfte arrangerar FSM sångfester och konserter, samt upprätthåller en representationskör och olika projektbaserade körer. Vi har också en representationskör, TRETTI KARAR, som består av sångare från hela Svenskfinland.

FSM ser också till att vårda och förnya en gemensam sångrepertoar kontinuerligt. Utöver detta erbjuder organisationen fortbildning för dirigenter och sångare och premierar framstående insatser inom området. Samarbetet med andra centrala organisationer inom sång- och musikområdet är också en viktig del av FSMs arbete.

 


Manskörsång är roligt, körsång är samarbete och sammanhållning och det sägs att körsångarna lever längre! Man arbetar tillsammans för att nå ett gemensamt mål, en kvalitativt god sång. Vi vill ge både våra korister och vår publik unika upplevelser av djupa känslor, tårar och skratt, ögonblick av såväl manhaftig rå styrka som romantik.

Våra 28 medlemskörer, som alltså finns på eller nära de flesta tvåspråkiga orter längs kusten, har en livlig verksamhet, som gör att sångarna knyts samman till en social helhet. Om du man, ung eller äldre, som läser detta, är det minsta intresserad av att börja sjunga i kör ska du inte tveka utan ta kontakt till någon av manskörerna i din trakt eller direkt till FSM. Kontaktuppgifter finns på denna sajt. Du kan vara säker på att du blir välkomnad i vår krets!