Mästarsångare

En lista över förbundets Mästarsångare hittas här.


Märken och förtjänsttecken

utdelade de senaste åren hittas här.


Ansökan om utmärkelsetecken

kan göras via länken 

http://goo.gl/QFXymX

 

Sången skall väcka och samla oss, ena och leda oss, skänka oss stöd!

Dessa ord kommer från Finlands svenska manssångarförbunds (FSM) lystringssång,”Sång ur vår själ”, och uttrycker egentligen allt vad manskörssång innebär för och ger sina utövare. Finlandssvenska manssångare förenas i sin takorganisation FSM. Förbundets uppgift är att hjälpa, stöda och stimulera sina medlemmar, manskörerna med sina sångare, till ständig förnyelse och utveckling. Detta sker genom tjänster av många slag som bl.a. dirigentutbildning, konsultering i repertoarval, kurser för körernas förtroendevalda samt t.ex. genom att erbjuda möjligheter att sjunga i projektkör.

FSM grundades år 1936 och har idag 28 medlemsmanskörer med 1125 aktiva sångare i sina led (31.3.2020). Förbundets körer samlas till speciella manskörsfestivaler (sångarting) med 2-3 års mellanrum. Det senaste sångartinget hölls i Vasa den 6-8 oktober 2017 med  manskören Wasa Sångargille som arrangör.
Nästa sångarting ordnas följande gång i Raseborg den 5.-7. maj 2023.
På sångartingen skapas gemenskap och nya vänskapsband, som binder oss samman från Karleby i norr till Hangö i söder, Mariehamn i väster och Kotka i öster.
FSM med sina manskörer samlas också till en stor förbundskör på många hundra man vart femte år till en av Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) arrangerad sångfest, som nästa gång går av stapeln i Helsingfors 6-8 juni 2021.

FSM utger en egen tidskrift Kvartetten, som numera ingår som en bilaga i FSSMF:s medlemstidning Resonans. Tidskriften utkommer fyra gånger per år och postas till alla sångare. Kvartetten är ett forum för manskörernas interna kommunikation och samtidigt ett informationsblad om allt det intressanta som händer inom finlandssvensk manskörsmusik. Kvartetten finns också utlagd här på våra hemsidor under en egen flik.

Manskörsång är både roligt och trendigt! Körsång är samarbete och sammanhållning och körsångarna lever längre! Man arbetar tillsammans för att nå ett gemensamt mål, en kvalitativt god sång. Vi vill ge vår publik unika upplevelser av djupa känslor, tårar och skratt, ögonblick av såväl manhaftig rå styrka som romantik.

Medlemskörerna, som alltså finns på eller nära de flesta tvåspråkiga orter längs kusten, har en intensiv verksamhet och företar regelbundet resor både i hem- och utlandet. Den livliga verksamheten gör att sångarna knyts samman till en social helhet, som består också utanför körlivet. Alla manskörer tar emot nya sångare egentligen när som helst. Om du man, ung eller äldre, som läser detta, är det minsta intresserad av att börja sjunga i kör ska du inte tveka utan ta kontakt till någon av manskörerna i din trakt eller direkt till FSM. Kontaktuppgifter finns på denna sajt. Du kan vara säker på att du blir välkomnad i vår krets!