Diverse regelverk gällande FSM hittar du här.
 
 
Reglemente för utmärkelsetecken här
 
 
Mästarsångarmärket här
 
 

Stadgar 26.9.2014 här

 

Regionindelning av förbundets körer september 2014 här