Skattmästare
Peter Nynäs
0440-233 714
peter.nynas@pncservice.fi
 
Materialförvaltare
(Gemensam med Stödet r.f.)

Tryggve Gestrin
Gamlasvägen 4 D 5
00420 Helsingfors
040 8393152
tgestrin(at)gmail.com