Sekreterare

Johan Tonberg
050 409 3085
sekreterare(at)manskor.fi

Skattmästare
Rabbe Johansson
040 513 7325
skattmastare(at)manskor.fi
 
Materialförvaltare
(Gemensam med Stödet r.f.)

Tryggve Gestrin
Gamlasvägen 4 D 5
00420 Helsingfors
040 8393152
tgestrin(at)gmail.com