Musiknämnd

 

Henrik Wikström, Helsingfors, förbundsdirigent och ordförande

Stefan Wikman, Vasa, vicedirigent

Teddy Granroth, Karis, vicedirigent

Krister Norrgrann, Mariehamn, medlem

Martin Segerstråle, Sibbo, medlem

Tobias Udd, Närpes, medlem