Musiknämndens medlemmar för år 2019
 

Henrik Wikström, Helsingfors, förbundsdirigent och ordförande

Martin Segerstråle, Helsingfors, vice förbundsdirigent

Stefan Wikman, Vasa, vice förbundsdirigent

Krister Norrgrann, Mariehamn, medlem

Jan-Erik Slätis, Lappträsk, medlem

Tobias Udd, Närpes, medlem