FSM:s styrelse 2020

Ordförande
Håkan Björk
+358 40 555 20 88
hakan.bjorkl(at)starbrix.com

Styrelsemedlemmar
 
1. Norra Österbotten
Johan Tonberg
Sekreterare
050 409 3085
johan.tonberg(at)gmail.com
 
2. Södra Österbotten
Tomas Toivonen
Viceordförande
0400 660 594
tomas.toivonen(at)botniabolt.fi
 
3. Åboland & Åland
Otto Lindén
040 
otto.linden(at)abo.fi

4. Västnyland
Olle Johansson
010 281 2330
lilleolle(at)lillolle.fi
 
5. Östnyland
Peter Floman
040 5787 587
peter.floman(at)pp.inet.fi
 
6. Helsingfors
Tom Lindberg
040 750 4638
tom.o.lindberg(at)gmail.com